Kies uw verzekering:
Boveko Verzekering zakelijk

Een goederentransportverzekering:
waarvoor?

U heeft een grote order binnengehaald en de complete bestelling is klaar voor vervoer. Helaas gaat er onderweg iets mis, waardoor de helft van uw goederen beschadigd raakt en onbruikbaar wordt. Wat nu? Als u met regelmaat grote hoeveelheden goederen vervoert, is het verstandig een goederentransportverzekering af te sluiten, zodat alles ook onderweg verzekerd is.

Uw goederen onderweg verzekerd
Een goederentransportverzekering vergoedt schade aan goederen tijdens transport. Niet alleen beschadiging, maar ook verlies van goederen is gedekt. Een goederentransportverzekering is niet alleen noodzakelijk voor een transportbedrijf, maar ook aan te raden als u zelf grote voorraden en hoeveelheden vervoert. Ook als u zelf als vervoerder aansprakelijk bent voor de schade, kunt u een beroep doen op de goederentransportverzekering.

De juiste goederentransportverzekering voor uw bedrijf
Als het transport van goederen uw kernactiviteit is, dan kunt u niet zonder een goederentransportverzekering. Daarnaast kan een goederentransportverzekering een verstandige keuze zijn als u regelmatig zelf flinke hoeveelheden producten aflevert. Bepalen welke voorwaarden voor u het meest aantrekkelijk zijn en bij welke maatschappij u een interessante premie krijgt aangeboden, is een tijdrovende klus. Boveko neemt u deze klus graag uit handen en sluit de juiste goederentransportverzekering voor u af.

Een bedrijfsongeval
is zo gebeurd

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkplek. De gevolgen kunnen echter groot zijn, zeker voor ondernemers. Wat als u blijvend letsel oploopt en uw beroep niet meer kunt uitoefenen? Of een ander slecht scenario: u overlijdt aan de gevolgen van uw bedrijfsongeval. Met een ongevallenverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van een ongeval waar u blijvend letsel aan overhoudt of waarbij u overlijdt.

Ongevallenverzekering: zekerheid bij een ongeval
Mocht u overlijden na een bedrijfsongeval of er blijvend letsel aan overhouden, dan keert een ongevallenverzekering een vooraf vastgesteld bedrag uit. Ook bij gedeeltelijke invaliditeit krijgt u een percentage van het bedrag uitgekeerd. De hoogte van het verzekerde bedrag is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Bent u benieuwd welke ongevallenverzekering bij u en uw werk past? Boveko zoekt het graag voor u uit en sluit een ongevallenverzekering voor u af.

Collectieve ongevallenverzekering
De kans op een bedrijfsongeval is in de praktijk groter dan de kans op een ongeval buiten werktijd. Als extra secundaire arbeidsvoorwaarde sluiten veel werkgevers een collectieve ongevallenverzekering af voor hun medewerkers. Zo zijn de medewerkers in elk geval goed verzekerd bij een bedrijfsongeval. Wilt u ook een collectieve ongevallenverzekering voor uw bedrijf afsluiten, vraag Boveko dan naar de mogelijkheden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
een belangrijk advies

Tegenwoordig is het adviseren van anderen steeds vaker een belangrijk deel van iemands werk of zelfs de volledige baan. Als u als adviseur werkt en daarbij een fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben. Ook wanneer één van uw medewerkers een verkeerd advies uitbrengt, kan dat onvoordelig voor u als ondernemer uitpakken. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen claims door verkeerde uitoefening van uw beroep en kosten voor verweer in juridische procedures.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet hetzelfde als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijksheidsverzekering kunt u beschouwen als de WA verzekering voor uw bedrijf, maar deze dekt geen schade die ontstaat door het uitbrengen van een verkeerd advies. Voor adviserende beroepen is het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een must. Neem daarom contact op met Boveko voor een onafhankelijk advies over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering ZZP
Als ZZP’er kan het belangrijk zijn een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten naast een reguliere aansprakelijkheidsverzekering ZZP. Als zelfstandige kunt u immers ook tegen claims aanlopen bij de uitoefening van uw beroep, waarbij u zelf voor de kosten opdraait. Zeker als u een overwegend adviserend beroep uitoefent, kunt u het beste uw aansprakelijkheidsverzekering ZZP uitbreiden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook als ZZP’er kunt u voor informatie en het afsluiten van deze verzekeringen terecht bij Boveko.

Ook voor bestuurders
aansprakelijkheid verzekeren

Stelt u zich het volgende voor: u bent bestuurder bij een sportvereniging en de club wordt door de rechter veroordeeld. Vervolgens wordt bij de bestuurders de aansprakelijkheid neergelegd voor de geleden schade. Uw privé-vermogen staat ineens op het spel. Omdat juridische claims steeds vaker voorkomen, kiezen veel bestuurders of toezichthouders voor extra bescherming door het afsluiten van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Is bestuurdersaansprakelijkheid op u van toepassing?
Afhankelijk van de organisatie waar u bestuurder of commissaris bent, kan het ook voor u raadzaam zijn een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten. Als u denkt dat u het risico loopt om voor bestuurdersaansprakelijkheid gedaagd te worden, is het verstandig onafhankelijk advies in te winnen. Hoe moet bijvoorbeeld voor een bv de aansprakelijkheid verzekerd worden? Boveko geeft antwoord op al uw vragen en verzekert voor u of uw bestuurders de aansprakelijkheid.

De BV en aansprakelijkheid
Als uw bedrijf een bv is, bent u in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de bv. Toch kan in bepaalde gevallen bij de bestuurders de aansprakelijkheid worden neergelegd. Ook in dit geval biedt een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid uitkomst. Denk dus niet dat u met een bv geen aansprakelijkheid kan worden verweten. Neem contact op met de specialisten van Boveko voor een advies op maat en het afsluiten van uw zakelijke verzekeringen.