Wijzigingen zorgverzekering CZ 2020

Bij Boveko informeren we je graag over de mogelijkheden van CZ: de zorgverzekeraar die goede, betaalbare en toegankelijke zorg biedt. Per 1 januari 2020 veranderen er een aantal voorwaarden en vergoedingen in de basisverzekering. Om een voor jou passende keuze te kunnen maken, gaan we daar hieronder dieper op in. Jouw zorg is onze zorg, ook in 2020. 

De belangrijkste 6 wijzigingen

Binnen de basis- en aanvullende verzekeringen verandert er een aantal voorwaarden en vergoedingen.

1. Orthodontiedekking

Vanaf 1 januari 2020 geldt de vergoeding voor beugels bij kinderen tot een leeftijd van 18 jaar. Voorheen was dit 22 jaar. Ook wijzigt de hoogte van de vergoeding. Zo geldt er vanaf 2020 een eenmalige maximale vergoeding van €2.045.

Mocht je in 2020 voor het eerst gebruikmaken van een aanvullende tandartsdekking, heb je een wachttijd van 1 jaar voordat er aanspraak gedaan kan worden op de vergoeding voor orthodontie. Vanaf 18 jaar geldt vanaf 1 januari 2020 tevens een eenmalige vergoeding van 80% tot een maximum van €700,-.

Ben je in het jaar 2019 al in behandeling bij een orthodontist? Dan gelden de oude voorwaarden van een 100% vergoeding nog. Deze overgangstermijn loopt tot en met 31 december 2021.

2. Stottertherapie

De vergoeding voor stottertherapie wordt vanaf 2020 vergoed vanuit de basisverzekering.

3. Wettelijke eigen bijdrage van medicijnen

Voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Voorheen was dit meeverzekerd in de aanvullende Plus Collectief dekking. Per 1 januari 2020 komt deze vergoeding te vervallen.

4. Geen eigen risico bij een stoppen-met-rokenprogramma

Wanneer je van plan bent om in 2020 een stoppen-met-rokenprogramma te volgen, betaal je vanaf 1 januari 2020 geen eigen risico meer. Ga jij ervoor?!

5. GGZ behandeling met opname

Wanneer je in 2020 wordt behandeld door een niet-gecontracteerde zorgverlener, heb je bij een klinische GGZ behandeling met opname vooraf toestemming nodig van CZ.

6. Wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen

De overheid past tevens de eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan.


Deze 3 zaken zijn nieuw in de basisverzekering

CZ voert een aantal wijzigingen door, maar introduceert ook nieuwe vergoedingen. De volgende zaken zijn nieuw in de basisverzekering.

1. Uitbreiding van zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer wordt momenteel alleen vergoed bij bepaalde indicaties. Per 1 januari 2020 breidt CZ dit uit met de indicatie Geriatrische Revalidatie.

2. Logeerkosten

Logeerkosten zijn ook nieuw in de basisverzekering. Maar wat houdt dit precies in? Dit betekent dat je de vergoeding van zittend ziekenvervoer, na toestemming van CZ, ook kunt inzetten voor logeerkosten.

Wanneer je minimaal drie dagen achter elkaar in het ziekenhuis verblijft zonder opname, krijg je maximaal €75,- per nacht vergoed.

3. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De zorg die specialisten in ouderengeneeskunde en artsen van verstandelijk gehandicapten bieden, is tevens nieuw in de basisverzekering. Momenteel vergoed de overheid dit uit een subsidieregeling.


Wij helpen je met zorg kiezen

- Boveko Bedrijfsverzekeringen