Preventie-eisen? Leef ze na!

Het zal je maar overkomen. Schade in je onderneming of aan je bedrijfspand. Je denkt ‘gelukkig ben ik goed verzekerd’. Is dat ook zo? Betaalt de verzekeraar wel alle schade uit?

Je wilt toch niet één van de velen zijn die zegt: “Ik betaal keurig netjes mijn premie. Heb ik een keer schade maar betaalt de verzekeraar de schade niet uit. Zij beroepen zich op kleine lettertjes en de verzekeringsvoorwaarden”.

Preventie-eisen

Verzekeraars stellen eisen aan preventie die jij als ondernemer moet treffen. Het niet voldoen aan deze preventie-eisen kunnen verregaande consequenties hebben. De verzekeraar kan bij het niet naleven van de preventie-eisen de schade-uitkering niet of gedeeltelijk aan je uitkeren.

Veel voorkomende preventie-eisen

Uiteraard kunnen wij nu niet specifiek aangeven welke preventie-eisen voor jou bedrijfsvoering van toepassing zijn. Wel kunnen we een aantal veel voorkomende preventie-eisen onderstaand kort beschrijven. We verzoeken je met klem je polisbladen goed te bestuderen en na te gaan of je wel alle door de verzekeraar gestelde preventie-eisen naleeft.

Brand en vluchtveiligheid

 • Het aantal en soort brandblusmiddelen en/ of noodverlichting;
 • Sticker met een keuringsdatum en het bijhouden van een logboek na elke keuring;
 • Een onderhoudscontract waarbij de brandblusmiddelen periodiek conform de eis van de verzekeraar worden gecontroleerd;
 • Brandmeldinstallatie met doormelding naar een particuliere alarmcentrale.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

 • Geef je aan derden de opdracht om brandgevaarlijke werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur, zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken en dergelijke uit te voeren? Dan ben je als verzekeringnemer verplicht het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden in te vullen en alle genoemde voorzorgsmaatregelen uit te voeren. Graag willen we je wijzen op een publicatie van Het Verbond Van Verzekeraars over hoe je brandgevaarlijke werkzaamheden veiling kunt uitvoeren.

Inspectie elektrische installaties

 • De elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 1010;
 • De controle van de installaties dient minimaal eens in de vijf jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd;
 • De controle van de elektrische installatie dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd; 
 • Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.

Inbraakalarm

 • Onderhoudscontract met een Borg-gecertificeerde instelling. De installatie en onderhoud van het inbraakalarm moet door Borg-gecertificeerde monteurs en conform de Borgbeveiligingsklasse uitgevoerd worden;
 • Mistgenerator (goedgekeurd volgens de Europese norm) en/ of beveiligingscamera’s inclusief onderhoudscontract;
 • Abonnement op doormelding van je inbraakalarm naar de meldkamer van een particuliere alarmcentrale.

Personeel

 • Eisen aan de werkomstandigheden van het personeel;
 • Het uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Buitenopslag

 • Brandbare zaken/goederen dienen minimaal 10 meter of meer van het bedrijfspand te worden opgeslagen.

Controleer spoedig of je aan de door de verzekeraar gestelde preventie-eisen voldoet. Voorkomen is beter dan genezen. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Wij helpen je graag. Jouw zorg is onze zorg.

"Het naleven van de preventie-eisen, die door de verzekeraar zijn gesteld, is net zo belangrijk als het verzekeren zelf", aldus Vincent Bons verzekeringsadviseur Zakelijk bij Boveko Bedrijfsverzekeringen.

Image