Top 5 van risicoaansprakelijkheid en tips om deze te voorkomen

Regelmatig worden aan ons de vragen gesteld; wanneer kan ik aansprakelijk worden gesteld, wat zijn de financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling en waar moet ik mij wel of niet voor verzekeren? Onderstaand geven wij de top 5 van risicoaansprakelijkheid en tips om de meest voorkomende risico’s te verminderen.

1. Schade door jouw schuld

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan de door jou ontstane schade grote financiële gevolgen hebben. Stel dat door jou toedoen het productieproces stil komt te liggen doordat je de installatie van de machine niet goed hebt uitgevoerd? De schade kan in de tonnen of meer oplopen.

Tips

 • Stel een kwaliteits- en veiligheidsprogramma op en zie erop toe dat deze ook door je personeel en jezelf wordt nageleefd.
 • Beoordeel samen met je personeel op welke wijze jullie te werk gaan. Je personeel weet en ziet vanuit de praktijk waar de grootste risico’s op aansprakelijkheid liggen.

2. Productiefouten

Als ondernemer sta je voor je product en wil je deze zo goed mogelijk produceren. Zoals je weet kan er van alle mis gaan. Je bent risico aansprakelijk als er schade ontstaat door je het product of een onderdeel van je product of door je grondstof van het product of als  je het product van buiten de EU importeert. Ook als je een product onder jouw naam verkoopt, ben je risico-aansprakelijk als er door het product schade aan derden ontstaat.

Tips

 • Leg afspraken met leveranciers vast in duidelijke contracten met uitstekende leveringsvoorwaarden. Uiteraard dient de aansprakelijkheidsstelling in de voorwaarden goed en uitvoerig beschreven te worden.
 • Doe kwaliteitscontrole bij inkoop van halffabricaten en/of producten. Schakel eventueel een daartoe gespecialiseerd bedrijf voor in.

3. Verkeerd advies

Als adviseur kun je makkelijk fouten maken die grote financiële gevolgen voor je cliënt kunnen hebben. Je opdrachtgever zal uiteraard bij je aankloppen om de geleden schade op je te verhalen.

Tips

 • Stel vast tot welk bedrag je aansprakelijk gesteld kunt worden. Meestal zal de hoogte c.q. vergoeding voor de opdracht als leidraad dienen. Je kunt dergelijke zaken in je algemene voorwaarden opnemen.
 • Ga na of de branche waarin je werkzaam bent specifieke branchevoorwaarden heeft. Deze kun je mogelijk gebruiken als de voorwaarden goed aansluiten bij jouw werkzaamheden.

4. Ongeval

Indien een medewerker tijdens zijn werkzaamheden een ongeval overkomt, kan dan aanzienlijke financiële consequenties voor je hebben. 

Tips

 • Zorg voor veilige werkplekken en goede werkomstandigheden.
 • Zorg voor voldoende pauzes en een goed roosterbeheer.
 • Onderhoud en controleer regelmatig apparatuur waar de medewerkers gebruik van maken.
 • Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd.

5. Onverzekerd

Ondernemers denken nogal eens dat alles goed geregeld is rondom hun aansprakelijkheid. Er zijn nogal wat misverstanden met als gevolg dat men achteraf onverzekerd blijkt te zijn.

Tips

 • Neem contact met ons op. Wij helpen en adviseren je graag. Wij hebben oplossingen voor financiële risico’s waar jij wakker van ligt.

"Je moet erop kunnen vertrouwen dat jouw bezittingen en risico's goed zijn verzekerd. Wij gaan samen met je de risico’s inzichtelijk maken, beheersen en indien gewenst goed verzekeren", aldus Vincent Bons Zakelijk verzekeringsadviseur en mede-eigenaar van Boveko Bedrijfsverzekeringen.

Image