Verzekeringskaarten

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom heeft Allianz verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maakt Allianz informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. Zij gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De Allianz verzekeringskaarten voldoen aan die regels. 

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Je kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen. Onderstaand kun je de betreffende verzekeringskaart(en) downloaden.

Verzekeringskaarten Allianz Particulier   

Aansprakelijkheidsverzekering                                                                                             
Autoverzekering WA                                                                                                                  
Autoverzekering WA beperkt Casco                                                                                      
Autoverzekering WA Casco                                                                                                     
Bestelautoverzekering WA                                                                                                      
Bestelautoverzekering WA + Beperkt Casco
Bestelautoverzekering WA + Casco
Bromfietsverzekering
Caravanverzekering
Direct ingaande lijfrente
Doorlopende reisverzekering
Inboedelverzekering
Gezinsongevallenverzekering
Motorverzekering
Ongevallen inzittendenverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Schade inzittendenverzekering
Woonverzekering

Verzekeringskaarten Allianz Zakelijk