Verzekeringskaarten

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom heeft HDI-Gerling Verzekeringen verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maakt HDI-Gerling Verzekeringen informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. Zij gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De HDI-Gerling Verzekeringen verzekeringskaarten voldoen aan die regels. 

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Je kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen. Onderstaand kun je de betreffende verzekeringskaart(en) downloaden.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven
AVB (kantoorrisico alleen te sluiten i.c.m. BA)
BAV voor Makelaars en Bemiddelaars, Taxateurs en Beheerders OZ en Rentmeesters
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Accountant-Administratieconsulenten en Registeraccountants
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Actuarissen
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Administratiekantoren
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Advocaten
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Arbodienstverlening
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Assurantiebemiddelingskantoren
Beroepsaansprakelijkheid Automatisering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Belastingconsulenten en Belastingadviseurs
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Bewindvoerders en Curatoren
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Consultancy en Interim-management
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Schade-expertisebureaus
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Incassobureaus
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juridisch Adviesbureau
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen
Beroepsaansprakelijkheid Technische Beroepen
Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering voor VvE’s
Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering Basis BTA Polis ten behoeve van Verenigingen, Stichtingen en Coöperaties
Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering Basis BCA Polis ten behoeve van Besloten Vennootschappen
Bestuurders- en Toezichthouders-aansprakelijkheidsverzekering voor Kerkgenootschappen
Collectieve ongevallenverzekerin
Product Contaminatie Verzekering
Verzekerd Verweer (alleen te sluiten i.c.m. BA)
Werknemersschadeverzekering

Brand- en bedrijfsschade

Cyber

Motorrijtuigen

Speciale verzekeringen

Technische verzekeringen

Transport