Over Turien & Co. Assuradeuren (Turien)

In de verzekeringsbranche is Turien een belangrijke schakel tussen (online) adviseurs en verzekeraars. Zij opereren als gevolmachtigde voor diverse verzekeringsmaatschappijen. Turien is verantwoordelijk voor de acceptatie en administratie van verzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling.    

Verzekeringskaarten 

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom hebben de verzekeringsmaatschappijen waarmede Turien zaken doet verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maken de verzekeringsmaatschappijen informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. Zij gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is. 

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De  verzekeringsmaatschappijen waarmede Turien zaken doet, voldoen aan die regels.  

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Je kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen. Onderstaand kun je de betreffende verzekeringskaart(en) downloaden.

Aansprakelijkheid

Brand

Cyber

Inkomen

Rechtsbijstand

WEGAS XL en collectieve ongevallenverzekering

Zakenreis