Missie


Onze ambitie is om de specialist in bedrijfsverzekeringen in de regio te worden. Bekend te staan als de organisatie die integriteit, deskundigheid en klantgerichtheid hoog in het vaandel heeft staan. Een organisatie die mede door mond-tot-mond reclame, door ambassadeurschap van onze tevreden klanten en door een moderne look en feel ‘het gezicht‘ en ‘een begrip‘ in de regio is geworden.
Wij willen onze klant aan ons binden door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ziel van het bedrijf van onze klant. Door proactief te handelen en de dialoog met onze klant aan te gaan. Door ons mede verantwoordelijk te voelen voor de toekomst van het bedrijf van onze klant. Door een op maat gesneden oplossing te bieden voor de risico’s waar onze klant wakker van ligt. Meegroeiend en meedenkend in de verschillende stadia van ontwikkeling van het bedrijf van onze klant.
Onze normen en waarden zijn gericht op respect, dienstbaarheid, openheid, eerlijkheid en transparantie.

Visie


Dienstverlenende bedrijven trekken zich steeds meer terug. Door gebrek aan kennis en professionaliteit en ook uit efficiency overwegingen worden verzekeringskantoren en banken in de regio gesloten. Het persoonlijk contact wordt steeds minder. Wij blijven echter dichtbij en zichtbaar in de regio. Door onze fysieke kantoren en vaste aanspreekpunten en gezichten.
"Samen komen is een begin, samen blijven is een vooruitgang en samenwerken is succes.
De risico’s van bedrijven veranderen. Denk aan data- en cyberrisico’s. Verzekeren gaat over in risicomanagement. De behoeften, wensen en verwachtingen van onze klant verandert. Wij blijven daarom continue investeren in onze medewerkers. Op het gebied van deskundigheid, competenties, vaardigheden en medewerkerstevredenheid.
Wij zijn overtuigd dat de belangen van onze (potentiële) klant het beste zijn gewaarborgd bij een onafhankelijk advies.
Organisaties die klantgedreven zijn, hebben een ‘superior value‘ ten opzichte van de concurrentie. Wij willen een negenplus organisatie worden. Door regelmatig naar de mening van onze klanten te vragen over onze kwaliteit van dienstverlening. Door monitoring van de reviews door middel van moderne communicatiesystemen. Door onze kwaliteit van dienstverlening continue te verbeteren en door steeds een extra stapje meer te zetten voor onze klanten. Samenvattend de verwachtingen van onze (potentiële) klanten te overtreffen. Dat is ons doel.
"Wij werken intensief samen met Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen en Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars op het gebied van verzekeringen, risicomanagement, hypotheken, taxaties, verhuur en bemiddelen bij aan- en verkoop van onroerend goed. Door samen te werken, door elkaar aan te vullen, door elkaar te versterken, door respect te hebben voor elkaars mening en inzichten en door het op de juiste manier inzetten van elkaars kwaliteiten is er een synergetisch samenwerkingsverband ontstaan"
- Vincent Bons
Image

Kernwaarden


Klantgericht
Alle medewerkers van de organisatie zijn overtuigd van het belang van onze klant. Wij hebben een klantgerichte cultuur die in het teken staat van onze klant. Wij zetten graag steeds een stap extra voor onze klant. Wij willen weten hoe onze klant over ons denkt om daarmee onze dienstverlening telkens weer te kunnen verbeteren en aan te scherpen. Wij willen onze klant een stap voor zijn in voorlichting en communicatie.
Betrokken

Wij zijn dichtbij en betrokken. Voor elkaar, voor onze klanten en voor onze samenwerkingspartner. Daardoor weten we wat er speelt en wat er moet gebeuren. Wij zijn dienstbaar, luisteren, kunnen ons inleven, vragen door en denken mee. Wij denken in oplossingen.

Persoonlijk

Ieder klant is uniek. Onze manier van werken verschilt dan ook per klant. Onze persoonlijke aanpak is echter hetzelfde. Wij staan voor persoonlijk contact met vaste aanspreekpunten en gezichten op fysieke locaties in de regio. Wij bouwen aan een duurzame relatie door onze (potentiële) klant en het bedrijf echt te leren kennen. 

Samenwerken

Collega’s werken samen in het belang van onze klant en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en vaardigheden. Wij delen kennis met elkaar en met onze samenwerkingspartner. Wij zijn een team. 

Samen met onze (potentiële) klant in een open dialoog tot de kern komen. Samen met onze (potentiële) klant tot maatwerkoplossingen komen voor de risico’s die onze (potentiële) klant als ondernemer loopt.

Integer

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke en gevoelige informatie en komen gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen jegens collega’s, onze (potentiële) klanten en samenwerkingspartner na. Open en eerlijk in de communicatie tussen de personeelsleden onderling en in de communicatie met de klanten en samenwerkingspartner.