Waarom is risicomanagement belangrijk?


Bedrijven lopen risico’s. Dat hoort bij het ondernemerschap. Bij sommige risico’s is het belangrijk om wat langer bij stil te staan. Met name de risico's die de continuïteit van de onderneming kunnen aantasten, of om dat de onderneming het financieel risico niet wil lopen. Als adviseurs zakelijke verzekeringen weten wij dat risicomanagement verder gaat dan enkel voldoen aan wet- en regelgeving en verzekeren.


Risicomanagement


Risicomanagement geeft in- en overzicht en helpt jou om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en uiteindelijk te beheersen. Zo kan je beter anticiperen en gerichtere keuzes maken. Risicomanagement is cruciaal voor jouw bedrijf.

Samen met jou bepalen wij de doelstelling, gaan wij samen de risico's analyseren en in kaart brengen en bepalen wij samen met jou welke risico's de grootste impact hebben. Vervolgens stemmen wij met je af welke risicobereidheid je hebt ten opzichte van de in kaart gebrachte risico's. We gaan vervolgens de risico beoordelen, beheersen en graderen in risico's vermijden, verminderen, overdragen en zelf dragen. Je weet nu welke risico’s je loopt, hoe groot ze zijn en welke maatregelen er zijn getroffen. Risico's kunnen echter veranderen. Het is van cruciaal belang dat je de risico's blijft meten, monitoren en bijsturen. Zorg dat je bedrijf in 'control' blijft.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We helpen en adviseren je graag.

Werknemer

"Zorg als ondernemer dat risicomanagement een vaste plek in de organisatie krijgt."

- Arnold van Beesd 

Arnold is schadebehandelaar en verzekeringsadviseur.