Goed verzekerd? Verdiep je ook in de voorwaarden.

Het zal je maar overkomen: schade in je onderneming of aan je bedrijfspand. Gelukkig ben je goed verzekerd! Maar is dat ook echt zo? Weet je zeker dat jouw verzekeraar alle schadevergoeding uitbetaalt? Het kan je namelijk ook gebeuren dat je keurig netjes je premie betaalt, slechts één keer schade hebt en de verzekeraar je schade niet uitbetaalt, omdat zij zich beroepen op kleine lettertjes en verzekeringsvoorwaarden... Kortom: verdiep je goed in de preventie eisen.


Preventie eisen

Om echt goed verzekerd te zijn, stellen verzekeraars eisen aan preventie die jij als ondernemer moet treffen. Het niet voldoen aan deze preventie eisen kan flinke consequenties hebben. Zo kan de verzekeraar bij het niet naleven van deze eisen de schade-uitkering niet of gedeeltelijk aan je uitkeren. 

We kunnen nu niet specifiek aangeven welke eisen voor jouw bedrijfsvoering van toepassing zijn. Wel kunnen we een aantal veel voorkomende preventie eisen benoemen en kort beschrijven. Direct zekerheid? Bekijk je polisbladen dan goed of jij de eisen naleeft of neem direct contact op met jouw adviseur. 

preventie eisen

Brand- en vluchtveiligheid

Op het gebied van brand- en vluchtveiligheid dien je rekening te houden met de volgende preventie eisen:

 • Het aantal en soort brandblusmiddelen en/of noodverlichting
 • Een sticker met een keuringsdatum en het bijhouden van het logboek na elke keuring
 • Een onderhoudscontract waarbij de brandblusmiddelen periodiek conform de eis van de verzekeraar worden gecontroleerd 
 • Brandmeldinstallatie met doormelding naar een particuliere alarmcentrale 

Brandgevaarlijke werkzaamheden

In het geval van brandgevaarlijke werkzaamheden geldt ook een belangrijk aandachtspunt. Geef je aan derden de opdracht om brandgevaarlijke werkzaamheden met gebruikmaking van open vuur (lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken, etc.) uit te voeren? Dan ben je als verzekeringsnemer verplicht om het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden in te vullen en alle genoemde voorzorgsmaatregelen uit te voeren. 

Meer lezen over hoe je brandgevaarlijke werkzaamheden veilig uitvoert? Dan verwijzen we je naar deze interessante publicatie van het Verbond van Verzekeraars


Inspectie elektrische installaties

In geval van elektrische installaties moet worden voldaan aan de volgende eisen: 

 • De elektrische installaties moeten voldoen aan de NEN 1010
 • Controle van installaties dient minimaal eens in de vijf jaar conform NEN 3140 door een elektronisch installateur te worden uitgevoerd 
 • Deze controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd 
 • Wanneer er gebreken worden geconstateerd, moeten deze direct worden hersteld.

Inbraakalarm

Bij een inbraakalarm moet je rekening houden met preventie eisen als:

 • Een onderhoudscontract met een Borg-gecertificeerde instelling. Dit houdt in dat de installatie en het onderhoud van het inbraakalarm door Borg-gecertificeerde monteurs en conform de Borgbeveiligingsklasse moet worden uitgevoerd.
 • De mistgenerator (goedgekeurd volgens de Europese norm) en/of beveiligingscamera's inclusief onderhoudscontract 
 • Abonnement op doormelding van het inbraakalarm naar de meldkamer van een particuliere alarmcentrale.

Personeel preventie eisen

Niet alleen belangrijk voor je verzekering, maar ook voor de zorg voor je personeel: zorg altijd voor goede werkomstandigheden voor het personeel. Een verplicht onderdeel hierbij is het uitvoeren van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Alle risico's van ondernemen eens samen op een rij zetten? Ook daar kun je op ons rekenen. 

Buitenopslag

Brandbare zaken of goederen dienen minimaal 10 meter van het bedrijfspand te worden opgeslagen. Niet alleen zijn deze preventie eisen belangrijk voor schadevergoeding, maar ook absoluut voor je eigen veiligheid.


Controleer jouw preventie eisen dus snel óf neem direct contact met ons op.


Heel cliché, maar voorkomen is echt beter dan genezen. Twijfel je? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak. Het naleven van de preventie eisen die door de verzekeraar zijn gesteld, is net zo belangrijk als het verzekeren zelf. Wij helpen je graag!