De vijf grootste risico's op een rij

Bij Boveko krijgen we regelmatig de vragen wanneer een ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld, wat de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling zijn en waar je je wel of niet voor moet verzekeren. In dit blog geven we de top 5 risicoaansprakelijkheid en tips om deze meest voorkomende risico's te verkleinen.


1. Schade door jouw schuld

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan de door jou ontstane schade grote financiële gevolgen hebben. Stel je voor dat je de installatie van een machine niet goed hebt uitgevoerd. Door jouw toedoen komt het productieproces stil te liggen. In dit geval kan de schade in tonnen of zelfs meer oplopen. Iets wat wellicht "gemakkelijk" kan gebeuren, maar wel direct een vorm van risicoaansprakelijkheid. 

Onze tips 

 • Beoordeel samen met je personeel op welke wijze jullie te werk gaan. Werknemers weten en zien vaak vanuit de praktijk waar de grootste risico's op aansprakelijkheid liggen. 
 • Stel een kwaliteits- en veiligheidsprogramma op en zie erop toe dat deze ook daadwerkelijk door jezelf én personeel wordt nageleefd.

2. Productiefouten

Als ondernemer sta je achter je eigen product en wil je deze dus ook zo goed mogelijk produceren. Waarschijnlijk ben je ervan op de hoogte dat er tijdens de productie verschillende dingen mis kunnen gaan. Hoe zit het hier met risicoaansprakelijkheid? Dat is wanneer er schade ontstaat door (een onderdeel van) je product of door de grondstof van je product. Risicoaansprakelijkheid geldt hier ook wanneer je het product van buiten de EU importeert. Wanneer je een product onder jouw naam verkoopt, geldt risicoaansprakelijkheid als er door dit product schade aan derden ontstaat. 

Onze tips

 • Leg afspraken met leveranciers vast in duidelijke contracten met uitstekende leveringsvoorwaarden. Uiteraard dient de aansprakelijkstelling in de voorwaarden goed en uitvoerig opgenomen te worden. 
 • Doe altijd een kwaliteitscontrole bij inkoop van halffabricaten en/of producten. Je kunt hier eventueel een daartoe gespecialiseerd bedrijf voor inschakelen. 

risicoaansprakelijkheid

3. Verkeerd advies

Ook als adviseur kun je wel eens een foutje maken. Nu is het zo dat een snel gemaakt foutje grote financiële gevolgen voor je cliënt kan hebben. Wanneer dit gebeurt, zal je opdrachtgever aankloppen om de geleden schade op je te verhalen. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid valt onder beroepsaansprakelijkheid

Onze tips

 • Stel vast tot welk bedrag je aansprakelijk gesteld kunt worden. Meestal zal de hoogte c.q. de vergoeding voor de opdracht als leidraad dienen. Dergelijke zaken kun je in je algemene voorwaarden opnemen 
 • Ga na of de branche waarin je werkzaam bent specifieke branchevoorwaarden heeft. Wanneer deze voorwaarden goed aansluiten op jouw werkzaamheden, kun je deze mogelijk gebruiken voor jouw risicoaansprakelijkheid. 

4. Ongeval

Wanneer een medewerker tijdens zijn of haar werkzaamheden een ongeval overkomt, kan dat aanzienlijke financiële consequenties voor je hebben. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid is te voorkomen met verschillende acties op en rondom de werkvloer. 

Onze tips

 • Zorg voor veilige werkplekken en goede werkomstandigheden 
 • Zorg voor voldoende pauzes en een goed roosterbeheer
 • Onderhoud en controleer regelmatig apparatuur waar medewerkers gebruik van maken 
 • Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd 

5. Onverzekerd tegen risicoaansprakelijkheid?

Lang niet altijd bewust, maar ondernemers denken wel eens onterecht dat alles goed geregeld is rondom hun risicoaansprakelijkheid. Helaas zijn er enkele misverstanden met als gevolg dat achteraf blijkt dat je onverzekerd bent op dit gebied. Dus, wat weet jij van risicoaansprakelijkheid binnen jouw organisatie?

Onze tips

 • Misschien een open deur, maar neem contact met ons op! Wij helpen en adviseren je graag rondom jouw risicoaansprakelijkheid en hebben oplossingen voor de financiële risico's waar je liever niet van wakker ligt. 

Kunnen wij je verder helpen met risicoaansprakelijkheid binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op!


Je moet erop kunnen vertrouwen dat jouw bezittingen en risico's goed verzekerd zijn. "Samen met jou maken we risicoaansprakelijkheid goed inzichtelijk en streven we ernaar deze te beheersen en indien gewenst goed te verzekeren", aldus Vincent Bons (Zakelijk verzekeringsadviseur en mede-eigenaar van Boveko Bedrijfsverzekeringen).