Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Als adviseur zal adviseren een belangrijk deel van je werkzaamheden zijn. Het geven van bijvoorbeeld een onjuist advies kan voor de schadelijdende partij grote financiële gevolgen hebben. Je bent ook verantwoordelijk c.q. aansprakelijk wanneer één van je medewerkers bijvoorbeeld een verkeerd advies heeft uitgebracht of onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Beroepsaansprakelijkheid- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet hetzelfde als een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijksheidsverzekering kun je beschouwen als de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf. Deze dekt echter geen schade die ontstaat door het uitbrengen van een verkeerd advies. Voor adviserende beroepen is het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een must.

Wat valt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van je belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Ook als ZZP 'er kun je voor informatie en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de verzekeringsspecialisten van Boveko Bedrijfsverzekeringen terecht. Neem contact op met een van de adviseurs van Boveko Bedrijfsverzekeringen voor een onafhankelijk advies.

Image

Contactformulier