Waarom een bestuurderaansprakelijkheidsverzekering?

Stel  je eens het volgende voor: je bent bestuurder bij een sportvereniging en de club wordt door de rechter veroordeeld voor het vergoeden van de geleden schade. Vervolgens wordt jij als bestuurder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Je privé-vermogen staat ineens op het spel. Omdat juridische claims steeds vaker voorkomen, kiezen veel bestuurders of toezichthouders voor extra bescherming door het afsluiten van een verzekering voor de financiële gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid.

Welke schade valt onder de bestuurdersaansprakelijkheid?

Het kan voor jou als bestuurder of commissaris verstandig zijn een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Je kunt namelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van verwijtbaar handelen of (nalaten). Het gaat om vermogensschade geleden door de rechtspersoon en/of door derden. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Wie kunnen onder de bestuurdersaansprakelijkheid vallen?

Zoals bovenstaand aangegeven kunnen bestuurders en commissarissen van rechtspersonen groot belang hebben bij de  dekking. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. Anderen, zoals tweedegraads bestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd. 

Neem contact op met de specialisten van Boveko Bedrijfsverzekeringen voor een advies op maat en voor het afsluiten van je zakelijke verzekeringen.

Image

Contactformulier