Afspraak maken?
Venster sluiten ×
Afspraak maken?
Bel ons: 0184 481 010
Email ons: info@boveko.nl
WhatsApp ons: 06 1324 8697
Lines Line
golfbeweging1
golfbeweging2

Voogd & Voogd

Over Voogd & Voogd

In de verzekeringsbranche is Voogd & Voogd een belangrijke schakel tussen (online) adviseurs en verzekeraars. Zij opereren als gevolmachtigde voor diverse verzekeringsmaatschappijen. Samen met 450 medewerkers is Voogd & Voogd verantwoordelijk voor de acceptatie en administratie van schadeverzekeringen, premie-incasso, schadeafhandeling en uitbetaling.

Verzekeringskaarten

Omdat polisvoorwaarden documenten met een juridische inhoud zijn, is de inhoud ervan niet voor iedereen even begrijpelijk. Daarom hebben de verzekeringsmaatschappijen waarmede Voogd & Voogd zaken doet verzekeringskaarten gemaakt. In die kaarten maken de verzekeringsmaatschappijen informatie over verzekeringen duidelijker, overzichtelijker en begrijpelijker. Zij gebruiken herkenbare iconen en korte begrijpelijke teksten om duidelijk te maken waar een verzekering voor bedoeld is en wat wel en niet verzekerd is.

Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe de verzekeringskaarten moeten zijn opgesteld en welke informatie die moeten bevatten. De  verzekeringsmaatschappijen waarmede Voogd & Voogd zaken doet, voldoen aan die regels.

Omdat verzekeringskaarten juridisch niet dezelfde waarde hebben als polisvoorwaarden, zijn de kaarten uitsluitend informatief. Je kunt aan de inhoud ervan dan ook geen rechten ontlenen.

Hier kun je de verzekeringskaart(en) per maatschappij, waarmede Voogd & Voogd zaken doet, downloaden.

Voogd & Voogd
golfbeweging3
golfbeweging4

Van A tot Z geregeld

Wij lezen de kleine lettertjes, voorkomen verrassingen en onnodig hoge premies.

Contactinfo@boveko.nl
Meet
Contact