Afspraak maken?
Venster sluiten ×
Afspraak maken?
Bel ons: 0184 481 010
Email ons: info@boveko.nl
WhatsApp ons: 06 1324 8697

Arbeidsongeschiktheid van werknemers: hoe is dat geregeld?

Arbeidsongeschiktheid van werknemers: hoe is dat geregeld?

Kostenpost vs. goed werkgeverschap

Arbeidsongeschiktheid van werknemers. Het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers is voor jou als werkgever een kostenpost. Toch getuigt het van goed werkgeverschap als je ook op deze manier voor je team zorgt. Met name bij grotere organisaties met werknemers met een bovenmodaal salaris zie je vaak een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe gaat dat precies in zijn werk wanneer een werknemer ziek wordt?

De eerste twee jaar
De eerste twee jaar ben je als werkgever verplicht om minimaal 70% van het brutoloon aan de zieke of arbeidsongeschikte werknemer te betalen. In de meeste cao's staat dat in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 70% van het brutoloon aan de werknemer wordt uitgekeerd.

Na twee jaar
Wanneer een werknemer langer dan twee jaar ziek is, kun je hem of haar als werkgever ontslaan. Hiervoor is het mogelijk een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen? Hierbij dien je wel aan te geven dat het ontslag redelijk is. Een arbeidsongeschikte werknemer krijgt dan te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het gevolg is een forse achteruitgang in inkomen of zelfs bijstandsniveau.

Welke uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid van werknemers zijn er?
Er bestaan twee soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Een IVA-uitkering is 75% van het WIA-maandsalaris en is begrensd tot het maximum dagloon. Werknemers die meer dan €55.927 bruto (SV-loongrens) per jaar verdienen, worden in dat geval dubbel gekort. De voorwaarde om voor deze uitkering in aanmerking te komen is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dit is het geval als je niet meer dan 20% van je laatstverdiende salaris kunt verdienen en er geen of zeer geringe kans is dat de arbeidsongeschiktheid binnen een termijn van vijf jaar verbetert.

Wanneer een werknemer deels arbeidsongeschikt is, kan hij of zij in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. De voorwaarden zijn hier dat je voor minimaal 35% arbeidsongeschikt bent én in de 36 weken voordat je ziek werd minimaal 26 weken hebt gewerkt. Binnen de WGA-uitkeringen vallen de loongerelateerde-, de loonaanvullings- en de vervolguitkering.

Is er een oplossing voor deze hiaten?
Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, hebben geen recht op een WIA-uitkering. De werknemers blijven ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid in dienst bij de werkgever. Je krijgt echter wel te maken met een inkomensterugval die je kunt verzekeren door een WIA-bodemverzekering af te sluiten. Werknemers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn, kunnen na twee jaar door de werkgever worden ontslagen. De inkomensterugval kun je verzekeren door een WGA Hiaat verzekering af te sluiten. De mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de hoogte van de uitkering.

Werknemers die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn, kunnen ook na twee jaar ziek zijn of arbeidsongeschiktheid door de werkgever worden ontslagen. De inkomensterugval kun je verzekeren door een WIA-aanvullingsverzekering af te sluiten. Voor diegene die meer dan €55.927 bruto per jaar (2019) verdienen, kun je voor je werknemers een WIA-excedentenverzekering afsluiten. Ook na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn je werknemers voldoende beschermd tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Terug naar overzicht

Tijd voor een
goede bak koffie?

Ben jij klaar voor de volgende stap? Maak nu een vrijblijvende afspraak en kom langs op een van onze kantoren.

Contact info@boveko.nl
Meet